Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dependable" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "niezawodny" na język polski

EnglishPolish

Dependable

[Niezawodny]
/dɪpɛndəbəl/

adjective

1. Worthy of reliance or trust

 • "A reliable source of information"
 • "A dependable worker"
  synonym:
 • reliable
 • ,
 • dependable

1. Godny zaufania lub zaufania

 • "„wiarygodne źródło informacji"
 • "„pracownik niezawodny"
  synonim:
 • niezawodny

2. Worthy of being depended on

 • "A dependable worker"
 • "An honest working stiff"
 • "A reliable sourcsfle of information"
 • "He was true to his word"
 • "I would be true for there are those who trust me"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • honest
 • ,
 • reliable
 • ,
 • true(p)

2. Godny bycia zależnym od

 • "„pracownik niezawodny"
 • "„uczciwy pracujący sztywniak"
 • "„wiarygodne źródło informacji"
 • "„był wierny swemu słowu"
 • "„byłbym prawdziwy, bo są tacy, którzy mi ufają"
  synonim:
 • niezawodny
 • ,
 • szczery
 • ,
 • prawda(p)

3. Consistent in performance or behavior

 • "Dependable in one's habits"
 • "A steady-going family man"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • rock-steady
 • ,
 • steady-going

3. Konsekwentny w działaniu lub zachowaniu

 • "„niezawodny w swoich nawykach"
 • "„stały człowiek rodzinny"
  synonim:
 • niezawodny
 • ,
 • stabilny jak skała
 • ,
 • stały

4. Financially sound

 • "A good investment"
 • "A secure investment"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • good
 • ,
 • safe
 • ,
 • secure

4. Finansowo zdrowy

 • "„dobra inwestycja"
 • "„bezpieczna inwestycja"
  synonim:
 • niezawodny
 • ,
 • dobrze
 • ,
 • bezpieczny
 • ,
 • bezpieczne