Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crowned" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "koronowany" na język polski

EnglishPolish

Crowned

[Koronowany]
/kraʊnd/

adjective

1. Having an (artificial) crown on a tooth

 • "Had many crowned teeth"
  synonym:
 • crowned

1. Posiadanie (sztucznej) korony na zębie

 • "„miał wiele koronowanych zębów"
  synonim:
 • koronowany

2. Crowned with or as if with laurel symbolizing victory

  synonym:
 • laureled
 • ,
 • laurelled
 • ,
 • crowned

2. Zwieńczone lub jakby laurowym symbolem zwycięstwa

  synonim:
 • laurowany
 • ,
 • laurel
 • ,
 • koronowany

3. Provided with or as if with a crown or a crown as specified

 • Often used in combination
 • "A high-crowned hat"
 • "An orange-crowned bird"
 • "A crowned signet ring"
  synonym:
 • crowned

3. Zaopatrzone lub jakby w koronę lub koronę, jak określono

 • Często stosowany w połączeniu
 • "„kapelusz z wysoką koroną"
 • "„ptak z pomarańczową koroną"
 • "„sygnet w koronie"
  synonim:
 • koronowany