Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "craft" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "rzemiosło" na język polski

EnglishPolish

Craft

[Rzemiosło]
/kræft/

noun

1. The skilled practice of a practical occupation

 • "He learned his trade as an apprentice"
  synonym:
 • trade
 • ,
 • craft

1. Wykwalifikowana praktyka zawodu praktycznego

 • "„nauczył się zawodu jako praktykant"
  synonim:
 • handel
 • ,
 • rzemiosło

2. A vehicle designed for navigation in or on water or air or through outer space

  synonym:
 • craft

2. Pojazd przeznaczony do nawigacji w wodzie lub powietrzu lub przez przestrzeń kosmiczną lub na wodzie lub powietrzu

  synonim:
 • rzemiosło

3. People who perform a particular kind of skilled work

 • "He represented the craft of brewers"
 • "As they say in the trade"
  synonym:
 • craft
 • ,
 • trade

3. Osoby wykonujące określony rodzaj pracy wymagającej kwalifikacji

 • "„reprezentował rzemiosło piwowarów"
 • "„jak to mówią w handlu"
  synonim:
 • rzemiosło
 • ,
 • handel

4. Skill in an occupation or trade

  synonym:
 • craft
 • ,
 • craftsmanship
 • ,
 • workmanship

4. Umiejętność wykonywania zawodu lub handlu

  synonim:
 • rzemiosło
 • ,
 • kunszt
 • ,
 • wykonanie

5. Shrewdness as demonstrated by being skilled in deception

  synonym:
 • craft
 • ,
 • craftiness
 • ,
 • cunning
 • ,
 • foxiness
 • ,
 • guile
 • ,
 • slyness
 • ,
 • wiliness

5. Sprytność przejawiająca się umiejętnością oszustwa

  synonim:
 • rzemiosło
 • ,
 • kunszt
 • ,
 • przebiegły
 • ,
 • lisowość
 • ,
 • podstęp
 • ,
 • chytry
 • ,
 • wilstwo

verb

1. Make by hand and with much skill

 • "The artisan crafted a complicated tool"
  synonym:
 • craft

1. Zrób ręcznie i z dużą umiejętnością

 • "„rzemieślnik stworzył skomplikowane narzędzie"
  synonim:
 • rzemiosło