Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "convenient" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "wygodny" na język polski

EnglishPolish

Convenient

[Wygodny]
/kənvinjənt/

adjective

1. Suited to your comfort or purpose or needs

 • "A convenient excuse for not going"
  synonym:
 • convenient

1. Dostosowane do twojego komfortu, celu lub potrzeb

 • "„wygodna wymówka, żeby nie iść"
  synonim:
 • wygodny

2. Large and roomy (`convenient' is archaic in this sense)

 • "A commodious harbor"
 • "A commodious building suitable for conventions"
  synonym:
 • commodious
 • ,
 • convenient

2. Duży i pojemny (`convenient' jest w tym sensie archaiczny)

 • "„wygodny port"
 • "„wygodny budynek odpowiedni na konwencje"
  synonim:
 • przestronny
 • ,
 • wygodny

Examples of using

That's convenient, isn't it?
Wygodne, nieprawdaż?
It's much more convenient.
Tak jest znacznie wygodniej.
He stressed the convenient aspects of city life.
Podkreślił wygodne aspekty życia w mieście.