Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "constipation" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "zaparcie" na język polski

EnglishPolish

Constipation

[Zaparcia]
/kɑnstəpeʃən/

noun

1. Irregular and infrequent or difficult evacuation of the bowels

 • Can be a symptom of intestinal obstruction or diverticulitis
  synonym:
 • constipation
 • ,
 • irregularity

1. Nieregularna i rzadka lub trudna ewakuacja jelit

 • Może być objawem niedrożności jelit lub zapalenia uchyłków
  synonim:
 • zaparcia
 • ,
 • nieregularność

2. The act of making something futile and useless (as by routine)

  synonym:
 • stultification
 • ,
 • constipation
 • ,
 • impairment
 • ,
 • deadening

2. Akt uczynienia czegoś daremnym i bezużytecznym (jak w rutynie)

  synonim:
 • ogłupienie
 • ,
 • zaparcia
 • ,
 • utrata wartości
 • ,
 • zamarnianie