Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conjecture" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "przypuszczenie" na język polski

EnglishPolish

Conjecture

[Przypuszczenie]
/kənʤɛkʧər/

noun

1. A hypothesis that has been formed by speculating or conjecturing (usually with little hard evidence)

 • "Speculations about the outcome of the election"
 • "He dismissed it as mere conjecture"
  synonym:
 • speculation
 • ,
 • conjecture

1. Hipoteza powstała w wyniku spekulacji lub przypuszczeń (zwykle z niewielką ilością twardych dowodów)

 • "„spekulacje na temat wyniku wyborów"
 • "„odrzucił to jako zwykłe przypuszczenie"
  synonim:
 • spekulacje
 • ,
 • przypuszczenie

2. A message expressing an opinion based on incomplete evidence

  synonym:
 • guess
 • ,
 • conjecture
 • ,
 • supposition
 • ,
 • surmise
 • ,
 • surmisal
 • ,
 • speculation
 • ,
 • hypothesis

2. Komunikat wyrażający opinię opartą na niekompletnych dowodach

  synonim:
 • zgadnij
 • ,
 • przypuszczenie
 • ,
 • przypuszczać
 • ,
 • surmisal
 • ,
 • spekulacje
 • ,
 • hipoteza

3. Reasoning that involves the formation of conclusions from incomplete evidence

  synonym:
 • conjecture

3. Rozumowanie polegające na formułowaniu wniosków z niekompletnych dowodów

  synonim:
 • przypuszczenie

verb

1. To believe especially on uncertain or tentative grounds

 • "Scientists supposed that large dinosaurs lived in swamps"
  synonym:
 • speculate
 • ,
 • theorize
 • ,
 • theorise
 • ,
 • conjecture
 • ,
 • hypothesize
 • ,
 • hypothesise
 • ,
 • hypothecate
 • ,
 • suppose

1. Wierzyć zwłaszcza z niepewnych lub wstępnych powodów

 • "„naukowcy przypuszczali, że duże dinozaury żyły na bagnach"
  synonim:
 • spekulować
 • ,
 • teoretyzować
 • ,
 • przypuszczenie
 • ,
 • stawiać hipotezę
 • ,
 • hipoteza
 • ,
 • przypuśćmy