Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "concealment" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "concealment" na język polski

EnglishPolish

Concealment

[Ukrycie]
/kənsilmənt/

noun

1. The condition of being concealed or hidden

  synonym:
 • privacy
 • ,
 • privateness
 • ,
 • secrecy
 • ,
 • concealment

1. Warunek ukrycia lub ukrycia

  synonim:
 • prywatność
 • ,
 • tajemnica
 • ,
 • ukrywanie

2. A covering that serves to conceal or shelter something

 • "A screen of trees afforded privacy"
 • "Under cover of darkness"
 • "The brush provided a covert for game"
 • "The simplest concealment is to match perfectly the color of the background"
  synonym:
 • screen
 • ,
 • cover
 • ,
 • covert
 • ,
 • concealment

2. Pokrycie, które służy do ukrycia lub schronienia czegoś

 • "„ekran drzew zapewniał prywatność"
 • "„pod osłoną ciemności"
 • "„pędzel stanowił przykrywkę dla gry"
 • "„najprostszym ukryciem jest idealne dopasowanie koloru tła"
  synonim:
 • ekran
 • ,
 • pokrywa
 • ,
 • tajny
 • ,
 • ukrywanie

3. The activity of keeping something secret

  synonym:
 • concealment
 • ,
 • concealing
 • ,
 • hiding

3. Czynność utrzymywania czegoś w tajemnicy

  synonim:
 • ukrywanie
 • ,
 • ukrywanie się