Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "collar" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "kołnierz" na język polski

EnglishPolish

Collar

[Kołnierz]
/kɑlər/

noun

1. A band that fits around the neck and is usually folded over

  synonym:
 • collar
 • ,
 • neckband

1. Opaska, która mieści się na szyi i jest zwykle złożona

  synonim:
 • kołnierz
 • ,
 • opaska na szyję

2. (zoology) an encircling band or marking around the neck of any animal

  synonym:
 • collar

2. (zoologia) opaska otaczająca lub oznaczenie na szyi dowolnego zwierzęcia

  synonim:
 • kołnierz

3. Anything worn or placed about the neck

 • "The thief was forced to wear a heavy wooden collar"
 • "A collar of flowers was placed about the neck of the winning horse"
  synonym:
 • collar

3. Wszystko, co zostało zużyte lub umieszczone na szyi

 • "„złodziej był zmuszony nosić ciężki drewniany kołnierz"
 • "„na szyi zwycięskiego konia umieszczono kołnierz z kwiatów"
  synonim:
 • kołnierz

4. A short ring fastened over a rod or shaft to limit, guide, or secure a machine part

  synonym:
 • collar

4. Krótki pierścień przymocowany do pręta lub wału w celu ograniczenia, prowadzenia lub mocowania części maszyny

  synonim:
 • kołnierz

5. The stitching that forms the rim of a shoe or boot

  synonym:
 • collar
 • ,
 • shoe collar

5. Szwy tworzące brzeg buta lub buta

  synonim:
 • kołnierz
 • ,
 • kołnierz buta

6. A band of leather or rope that is placed around an animal's neck as a harness or to identify it

  synonym:
 • collar

6. Opaska ze skóry lub liny, którą umieszcza się na szyi zwierzęcia jako uprząż lub w celu jego identyfikacji

  synonim:
 • kołnierz

7. Necklace that fits tightly around a woman's neck

  synonym:
 • choker
 • ,
 • collar
 • ,
 • dog collar
 • ,
 • neckband

7. Naszyjnik, który ściśle przylega do szyi kobiety

  synonim:
 • choker
 • ,
 • kołnierz
 • ,
 • obroża psa
 • ,
 • opaska na szyję

8. A figurative restraint

 • "Asked for a collar on program trading in the stock market"
 • "Kept a tight leash on his emotions"
 • "He's always gotten a long leash"
  synonym:
 • collar
 • ,
 • leash

8. Przenośna powściągliwość

 • "„poprosiłem o kołnierz w handlu programowym na giełdzie"
 • "„trzymał ścisłą smycz na emocjach"
 • "„zawsze dostawał długą smycz"
  synonim:
 • kołnierz
 • ,
 • smycz

9. The act of apprehending (especially apprehending a criminal)

 • "The policeman on the beat got credit for the collar"
  synonym:
 • apprehension
 • ,
 • arrest
 • ,
 • catch
 • ,
 • collar
 • ,
 • pinch
 • ,
 • taking into custody

9. Akt zatrzymania (zwłaszcza zatrzymania przestępcy)

 • "„policjant na rytmie został doceniony za obrożę"
  synonim:
 • obawa
 • ,
 • aresztować
 • ,
 • złapać
 • ,
 • kołnierz
 • ,
 • szczypać
 • ,
 • aresztowanie

verb

1. Take into custody

 • "The police nabbed the suspected criminals"
  synonym:
 • collar
 • ,
 • nail
 • ,
 • apprehend
 • ,
 • arrest
 • ,
 • pick up
 • ,
 • nab
 • ,
 • cop

1. Przyjąć do aresztu

 • "„policja złapała podejrzanych przestępców"
  synonim:
 • kołnierz
 • ,
 • paznokieć
 • ,
 • zatrzymany
 • ,
 • aresztować
 • ,
 • odebrać
 • ,
 • ząb
 • ,
 • policjant

2. Seize by the neck or collar

  synonym:
 • collar

2. Chwycić za szyję lub kołnierz

  synonim:
 • kołnierz

3. Furnish with a collar

 • "Collar the dog"
  synonym:
 • collar

3. Umeblować kołnierzem

 • "„obroż psa"
  synonim:
 • kołnierz

Examples of using

The drunken man grasped my collar and swore at me.
Pijany mężczyzna chwycił mój kołnierz i klął na mnie.
The dog slipped its collar without any difficulty.
Pies wysunął się z obroży bez żadnego wysiłku.