Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chill" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "chill" na język polski

EnglishPolish

Chill

[Wyluzuj]
/ʧɪl/

noun

1. Coldness due to a cold environment

  synonym:
 • chill
 • ,
 • iciness
 • ,
 • gelidity

1. Chłód z powodu zimnego środowiska

  synonim:
 • wyluzuj
 • ,
 • lodowatość
 • ,
 • żelowatość

2. An almost pleasurable sensation of fright

 • "A frisson of surprise shot through him"
  synonym:
 • frisson
 • ,
 • shiver
 • ,
 • chill
 • ,
 • quiver
 • ,
 • shudder
 • ,
 • thrill
 • ,
 • tingle

2. Niemal przyjemne uczucie strachu

 • "„przestrzelił go frisson zaskoczenia"
  synonim:
 • frissona
 • ,
 • dreszcz
 • ,
 • wyluzuj
 • ,
 • drży
 • ,
 • dreszczyk emocji
 • ,
 • mrowienie

3. A sensation of cold that often marks the start of an infection and the development of a fever

  synonym:
 • chill
 • ,
 • shivering

3. Uczucie zimna, które często oznacza początek infekcji i rozwój gorączki

  synonim:
 • wyluzuj
 • ,
 • drżenie

4. A sudden numbing dread

  synonym:
 • chill
 • ,
 • pall

4. Nagły, odrętwiający strach

  synonim:
 • wyluzuj
 • ,
 • uspokój się

verb

1. Depress or discourage

 • "The news of the city's surrender chilled the soldiers"
  synonym:
 • chill

1. Depresyjnie lub zniechęcaj

 • "„wiadomość o kapitulacji miasta schłodziła żołnierzy"
  synonim:
 • wyluzuj

2. Make cool or cooler

 • "Chill the food"
  synonym:
 • cool
 • ,
 • chill
 • ,
 • cool down

2. Zrób chłodny lub chłodniejszy

 • "„wyluzuj jedzenie"
  synonim:
 • chłodny
 • ,
 • wyluzuj
 • ,
 • ochłodzić

3. Loose heat

 • "The air cooled considerably after the thunderstorm"
  synonym:
 • cool
 • ,
 • chill
 • ,
 • cool down

3. Luźne ciepło

 • "„powietrze znacznie ostygło po burzy"
  synonim:
 • chłodny
 • ,
 • wyluzuj
 • ,
 • ochłodzić