Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carriage" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "przewóz" na język polski

EnglishPolish

Carriage

[Przewóz]
/kærɪʤ/

noun

1. A railcar where passengers ride

  synonym:
 • passenger car
 • ,
 • coach
 • ,
 • carriage

1. Wagon, którym jeżdżą pasażerowie

  synonim:
 • samochód osobowy
 • ,
 • trener
 • ,
 • przewóz

2. A vehicle with wheels drawn by one or more horses

  synonym:
 • carriage
 • ,
 • equipage
 • ,
 • rig

2. Pojazd z kołami ciągniętymi przez jeden lub więcej koni

  synonim:
 • przewóz
 • ,
 • sprzęt
 • ,
 • zestaw

3. Characteristic way of bearing one's body

 • "Stood with good posture"
  synonym:
 • carriage
 • ,
 • bearing
 • ,
 • posture

3. Charakterystyczny sposób noszenia ciała

 • "„stałem z dobrą postawą"
  synonim:
 • przewóz
 • ,
 • łożysko
 • ,
 • postawa

4. A machine part that carries something else

  synonym:
 • carriage

4. Część maszyny, która niesie coś innego

  synonim:
 • przewóz

5. A small vehicle with four wheels in which a baby or child is pushed around

  synonym:
 • baby buggy
 • ,
 • baby carriage
 • ,
 • carriage
 • ,
 • perambulator
 • ,
 • pram
 • ,
 • stroller
 • ,
 • go-cart
 • ,
 • pushchair
 • ,
 • pusher

5. Mały pojazd z czterema kołami, w którym dziecko lub dziecko jest popychane dookoła

  synonim:
 • kochanie buggy
 • ,
 • wózek dziecięcy
 • ,
 • przewóz
 • ,
 • perambulator
 • ,
 • wózek
 • ,
 • wózek spacerowy
 • ,
 • gokart
 • ,
 • popychacz