Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "caper" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "kapar" na język polski

EnglishPolish

Caper

[Kapar]
/kepər/

noun

1. Any of numerous plants of the genus capparis

  synonym:
 • caper

1. Dowolna z licznych roślin z rodzaju capparis

  synonim:
 • kapar

2. Pickled flower buds used as a pungent relish in various dishes and sauces

  synonym:
 • caper

2. Marynowane pąki kwiatowe używane jako ostry smak w różnych potrawach i sosach

  synonim:
 • kapar

3. A crime (especially a robbery)

 • "The gang pulled off a bank job in st. louis"
  synonym:
 • caper
 • ,
 • job

3. Przestępstwo (zwłaszcza rozbój)

 • "„gang podjął pracę w banku w st. ludwik"
  synonim:
 • kapar
 • ,
 • praca

4. A playful leap or hop

  synonym:
 • caper
 • ,
 • capriole

4. Zabawny skok lub skok

  synonim:
 • kapar
 • ,
 • capriole

5. Gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement

 • "It was all done in play"
 • "Their frolic in the surf threatened to become ugly"
  synonym:
 • play
 • ,
 • frolic
 • ,
 • romp
 • ,
 • gambol
 • ,
 • caper

5. Gej lub beztroska aktywność rekreacyjna dla rozrywki lub rozrywki

 • "„wszystko zostało zrobione w grze"
 • "„ich igraszki w falach groziły, że staną się brzydkie"
  synonim:
 • grać
 • ,
 • igraszki
 • ,
 • romp
 • ,
 • gambol
 • ,
 • kapar

6. A ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

  synonym:
 • antic
 • ,
 • joke
 • ,
 • prank
 • ,
 • trick
 • ,
 • caper
 • ,
 • put-on

6. Absurdalny lub groteskowy czyn wykonywany dla zabawy i rozrywki

  synonim:
 • anty
 • ,
 • żart
 • ,
 • sztuczka
 • ,
 • kapar
 • ,
 • włożyć

verb

1. Jump about playfully

  synonym:
 • caper

1. Skacz żartobliwie

  synonim:
 • kapar