Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "buckle" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "klamra" na język polski

EnglishPolish

Buckle

[Klamra]
/bəkəl/

noun

1. Fastener that fastens together two ends of a belt or strap

 • Often has loose prong
  synonym:
 • buckle

1. Zapięcie, które łączy ze sobą dwa końce paska lub paska

 • Często ma luźny ząb
  synonim:
 • klamra

2. A shape distorted by twisting or folding

  synonym:
 • warp
 • ,
 • buckle

2. Kształt zniekształcony przez skręcenie lub złożenie

  synonim:
 • osnowa
 • ,
 • klamra

verb

1. Fasten with a buckle or buckles

  synonym:
 • buckle
 • ,
 • clasp

1. Zapinać klamrą lub klamrami

  synonim:
 • klamra
 • ,
 • zapięcie

2. Fold or collapse

 • "His knees buckled"
  synonym:
 • buckle
 • ,
 • crumple

2. Złóż lub zwiń

 • "„jego kolana są zapięte"
  synonim:
 • klamra
 • ,
 • zgniot

3. Bend out of shape, as under pressure or from heat

 • "The highway buckled during the heat wave"
  synonym:
 • heave
 • ,
 • buckle
 • ,
 • warp

3. Wygiąć bez kształtu, jak pod ciśnieniem lub pod wpływem ciepła

 • "„autostrada zawaliła się podczas fali upałów"
  synonim:
 • podnieś
 • ,
 • klamra
 • ,
 • osnowa