Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blame" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "winić" na język polski

EnglishPolish

Blame

[Winić]
/blem/

noun

1. An accusation that you are responsible for some lapse or misdeed

 • "His incrimination was based on my testimony"
 • "The police laid the blame on the driver"
  synonym:
 • incrimination
 • ,
 • inculpation
 • ,
 • blame

1. Oskarżenie, że jesteś odpowiedzialny za jakiś błąd lub wykroczenie

 • "„jego oskarżenie opierało się na moich zeznaniach"
 • "„policja zrzuciła winę na kierowcę"
  synonim:
 • oskarżenie
 • ,
 • wpajanie
 • ,
 • obwiniać

2. A reproach for some lapse or misdeed

 • "He took the blame for it"
 • "It was a bum rap"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • rap

2. Zarzut za jakiś błąd lub wykroczenie

 • "„wziął za to winę"
 • "„to był niezły rap"
  synonim:
 • obwiniać
 • ,
 • rap

verb

1. Put or pin the blame on

  synonym:
 • blame
 • ,
 • fault

1. Zrzuć lub przypnij winę na

  synonim:
 • obwiniać
 • ,
 • błąd

2. Harass with constant criticism

 • "Don't always pick on your little brother"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • find fault
 • ,
 • pick

2. Nękaj z ciągłą krytyką

 • "„nie zawsze czepiaj się swojego młodszego brata"
  synonim:
 • obwiniać
 • ,
 • znajdź błąd
 • ,
 • wybierz

3. Attribute responsibility to

 • "We blamed the accident on her"
 • "The tragedy was charged to her inexperience"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • charge

3. Przypisać odpowiedzialność do

 • "„zwaliliśmy winę za wypadek na nią"
 • "„tragedia została oskarżona o jej brak doświadczenia"
  synonim:
 • obwiniać
 • ,
 • opłata

adjective

1. Expletives used informally as intensifiers

 • "He's a blasted idiot"
 • "It's a blamed shame"
 • "A blame cold winter"
 • "Not a blessed dime"
 • "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if i'll do any such thing"
 • "He's a damn (or goddam or goddamned) fool"
 • "A deuced idiot"
 • "An infernal nuisance"
  synonym:
 • blasted
 • ,
 • blame
 • ,
 • blamed
 • ,
 • blessed
 • ,
 • damn
 • ,
 • damned
 • ,
 • darned
 • ,
 • deuced
 • ,
 • goddam
 • ,
 • goddamn
 • ,
 • goddamned
 • ,
 • infernal

1. Przekleństwa używane nieformalnie jako wzmacniacze

 • "„to przeklęty idiota"
 • "„to obwiniany wstyd"
 • "„winę za mroźną zimę"
 • "„nie jest to błogosławiony grosz"
 • "„będę przeklęty (lub błogosławiony, przeklęty lub przeklęty), jeśli zrobię coś takiego"
 • "„to cholerny (albo cholerny, albo cholerny) głupiec"
 • "„odrobiony idiota"
 • "„piekielna uciążliwość"
  synonim:
 • wybuchnął
 • ,
 • obwiniać
 • ,
 • obwiniony
 • ,
 • błogosławiony
 • ,
 • cholernie
 • ,
 • przeklęty
 • ,
 • oszukany
 • ,
 • cholera
 • ,
 • piekielny

Examples of using

You can't blame this whole thing on Tom.
Nie możesz obwiniać za to wszystko Toma.
I blame myself for what happened.
Winię się za to, co się stało.
“The economy has opened up a faultline in the Atlantic,” announces La Stampa, reporting on the impact of recent remarks by Barack Obama which imply that the poor management of the Eurozone crisis is to blame for the feeble outlook for growth in the US.
„Gospodarka oddala przeciwne brzegi Atlantyku”. W ten sposób La Stampa streszcza konsekwencje ostatnich wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, według których marne perspektywy wzrostu gospodarki Stanów Zjednoczonych wynikają ze złego zarządzania kryzysem w eurolandzie.