Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "avalanche" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "lawina" na język polski

EnglishPolish

Avalanche

[Lawina]
/ævəlænʧ/

noun

1. A slide of large masses of snow and ice and mud down a mountain

  synonym:
 • avalanche

1. Zjeżdżalnia dużych mas śniegu, lodu i błota w dół góry

  synonim:
 • lawina

2. A sudden appearance of an overwhelming number of things

 • "The program brought an avalanche of mail"
  synonym:
 • avalanche

2. Nagłe pojawienie się przytłaczającej liczby rzeczy

 • "„program przyniósł lawinę poczty"
  synonim:
 • lawina

verb

1. Gather into a huge mass and roll down a mountain, of snow

  synonym:
 • avalanche
 • ,
 • roll down

1. Zbierz się w ogromną masę i stocz się z góry, ze śniegu

  synonim:
 • lawina
 • ,
 • zwiń się