Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attic" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "poddasze" na język polski

EnglishPolish

Attic

[Poddasze]
/ætɪk/

noun

1. Floor consisting of open space at the top of a house just below roof

 • Often used for storage
  synonym:
 • loft
 • ,
 • attic
 • ,
 • garret

1. Podłoga składająca się z otwartej przestrzeni na szczycie domu tuż pod dachem

 • Często używany do przechowywania
  synonim:
 • loft
 • ,
 • poddasze
 • ,
 • podwiązka

2. The dialect of ancient greek spoken and written in attica and athens and ionia

  synonym:
 • Attic
 • ,
 • Ionic
 • ,
 • Ionic dialect
 • ,
 • Classical Greek

2. Dialekt starożytnej grecji używany i pisany w attyce, atenach i jonii

  synonim:
 • Poddasze
 • ,
 • Jonowy
 • ,
 • Dialekt joński
 • ,
 • Klasyczna greka

3. Informal terms for a human head

  synonym:
 • attic
 • ,
 • bean
 • ,
 • bonce
 • ,
 • noodle
 • ,
 • noggin
 • ,
 • dome

3. Nieformalne określenia ludzkiej głowy

  synonim:
 • poddasze
 • ,
 • fasola
 • ,
 • bonce
 • ,
 • makaron
 • ,
 • głupek
 • ,
 • kopuła

4. (architecture) a low wall at the top of the entablature

 • Hides the roof
  synonym:
 • attic

4. (architektura) niska ściana w górnej części belkowania

 • Ukrywa dach
  synonim:
 • poddasze

adjective

1. Of or relating to attica or its inhabitants or to the dialect spoken in athens in classical times

 • "Attic greek"
  synonym:
 • Attic

1. Lub odnoszące się do attyki lub jej mieszkańców lub do dialektu używanego w atenach w czasach klasycznych

 • "„grecki attycki"
  synonim:
 • Poddasze