Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ash" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "popiół" na język polski

EnglishPolish

Ash

[Popiół]
/æʃ/

noun

1. The residue that remains when something is burned

  synonym:
 • ash

1. Pozostałość, która pozostaje, gdy coś się pali

  synonim:
 • popiół

2. Any of various deciduous pinnate-leaved ornamental or timber trees of the genus fraxinus

  synonym:
 • ash
 • ,
 • ash tree

2. Dowolne z różnych liściastych drzew ozdobnych lub drzewnych o pierzastych liściach z rodzaju fraxinus

  synonim:
 • popiół
 • ,
 • drzewo jesionowe

3. Strong elastic wood of any of various ash trees

 • Used for furniture and tool handles and sporting goods such as baseball bats
  synonym:
 • ash

3. Mocne elastyczne drewno dowolnego z różnych jesionów

 • Stosowany do mebli i uchwytów narzędziowych oraz artykułów sportowych, takich jak kije baseballowe
  synonim:
 • popiół

verb

1. Convert into ashes

  synonym:
 • ash

1. Zamień na popiół

  synonim:
 • popiół

Examples of using

In our Mediterranean forest, there are lots of trees: oak, pine, willow, ash, elm, etc..
W naszym śródziemnomorskim lesie rośnie wiele gatunków drzew: dęby, sosny, wierzby, jesiony, wiązy itd.