Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "annual" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "roczny" na język polski

EnglishPolish

Annual

[Roczny]
/ænjuəl/

noun

1. (botany) a plant that completes its entire life cycle within the space of a year

  synonym:
 • annual

1. (botanika) roślina, która w ciągu roku kończy cały swój cykl życia

  synonim:
 • roczny

2. A reference book that is published regularly once every year

  synonym:
 • annual
 • ,
 • yearly
 • ,
 • yearbook

2. Podręcznik, który ukazuje się regularnie raz w roku

  synonim:
 • roczny
 • ,
 • rocznik

adjective

1. Completing its life cycle within a year

 • "A border of annual flowering plants"
  synonym:
 • annual
 • ,
 • one-year

1. Zakończenie cyklu życia w ciągu roku

 • "Granica jednorocznych roślin kwiatowych"
  synonim:
 • roczny
 • ,
 • rok

2. Occurring or payable every year

 • "An annual trip to paris"
 • "Yearly medical examinations"
 • "Annual (or yearly) income"
  synonym:
 • annual
 • ,
 • yearly

2. Występujące lub płatne co roku

 • "„coroczna podróż do paryża"
 • "„coroczne badania lekarskie"
 • "„roczny (lub roczny) dochód"
  synonim:
 • roczny

Examples of using

This product has annual sales of about $80 million.
Ten produkt rocznie przynosi około 80 mln dolarów zysku.
A quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.
The quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.