Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alienate" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "alienat" na język polski

EnglishPolish

Alienate

[Obcy]
/eljənet/

verb

1. Arouse hostility or indifference in where there had formerly been love, affection, or friendliness

 • "She alienated her friends when she became fanatically religious"
  synonym:
 • estrange
 • ,
 • alienate
 • ,
 • alien
 • ,
 • disaffect

1. Wzbudzaj wrogość lub obojętność tam, gdzie wcześniej była miłość, uczucie lub życzliwość

 • "„zraziła przyjaciół, kiedy stała się fanatycznie religijna"
  synonim:
 • odbiegać
 • ,
 • alienować
 • ,
 • obcy
 • ,
 • zniechęcać

2. Transfer property or ownership

 • "The will aliened the property to the heirs"
  synonym:
 • alien
 • ,
 • alienate

2. Przenieść własność lub własność

 • "„testament przekazał majątek spadkobiercom"
  synonim:
 • obcy
 • ,
 • alienować

3. Make withdrawn or isolated or emotionally dissociated

 • "The boring work alienated his employees"
  synonym:
 • alienate

3. Bądź wycofany, odizolowany lub zdysocjowany emocjonalnie

 • "„nudna praca zraziła jego pracowników"
  synonim:
 • alienować