Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "album" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "album" na język polski

EnglishPolish

Album

[Album]
/ælbəm/

noun

1. One or more recordings issued together

 • Originally released on 12-inch phonograph records (usually with attractive record covers) and later on cassette audiotape and compact disc
  synonym:
 • album
 • ,
 • record album

1. Jedno lub więcej nagrań wydanych razem

 • Pierwotnie wydany na 12-calowych płytach gramofonowych (zwykle z atrakcyjnymi okładkami płyt), a później na kasecie audio i płycie kompaktowej
  synonim:
 • album
 • ,
 • album płytowy

2. A book of blank pages with pockets or envelopes

 • For organizing photographs or stamp collections etc
  synonym:
 • album

2. Księga pustych stron z kieszeniami lub kopertami

 • Do organizowania fotografii lub kolekcji znaczków itp
  synonim:
 • album

Examples of using

It's very unlikely that we will release a new album before next winter.
Mało prawdopodobne, byśmy wydali nowy album przed zimą.
My album is here.
Mój album jest tutaj.
She showed me her album.
Pokazała mi jej album.