Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accomplished" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "accomplished" na język polski

EnglishPolish

Accomplished

[Osiągnięty]
/əkɑmplɪʃt/

adjective

1. Highly skilled

 • "An accomplished pianist"
 • "A complete musician"
  synonym:
 • accomplished
 • ,
 • complete

1. Wysoko wykwalifikowany

 • "„wybitny pianista"
 • "„kompletny muzyk"
  synonim:
 • osiągnięty
 • ,
 • kompletny

2. Successfully completed or brought to an end

 • "His mission accomplished he took a vacation"
 • "The completed project"
 • "The joy of a realized ambition overcame him"
  synonym:
 • accomplished
 • ,
 • completed
 • ,
 • realized
 • ,
 • realised

2. Pomyślnie ukończone lub zakończone

 • "„jego misja została wykonana, wziął urlop"
 • "„ukończony projekt"
 • "„pokonała go radość zrealizowanej ambicji"
  synonim:
 • osiągnięty
 • ,
 • zakończony
 • ,
 • zrealizowano
 • ,
 • zrealizowane

3. Settled securely and unconditionally

 • "That smoking causes health problems is an accomplished fact"
  synonym:
 • accomplished
 • ,
 • effected
 • ,
 • established

3. Rozliczane bezpiecznie i bezwarunkowo

 • "„to, że palenie powoduje problemy zdrowotne, jest faktem dokonanym"
  synonim:
 • osiągnięty
 • ,
 • dokonane
 • ,
 • założony

Examples of using

Ken finally accomplished what he set out to do.
Ken w końcu skończył to, co zaczął.
They accomplished their mission.
Zakończyli swoją misję.