Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uproar" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "uproar" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Uproar

[Kegemparan]
/əprɔr/

noun

1. A state of commotion and noise and confusion

  synonym:
 • tumult
 • ,
 • tumultuousness
 • ,
 • uproar
 • ,
 • garboil

1. Keadaan kekecohan dan kebisingan dan kekeliruan

  sinonim:
 • keributan
 • ,
 • kegelisahan
 • ,
 • kegemparan
 • ,
 • garboil

2. Loud confused noise from many sources

  synonym:
 • hubbub
 • ,
 • uproar
 • ,
 • brouhaha
 • ,
 • katzenjammer

2. Bunyi keliru dari banyak sumber

  sinonim:
 • keriuhan
 • ,
 • kegemparan
 • ,
 • brouhaha
 • ,
 • katzenjammer

Examples of using

On the day of my birthday, my friends made me drink and I caused quite an uproar.
Pada hari ulang tahun saya, rakan-rakan saya membuat saya minum dan saya menimbulkan kegemparan.