Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unlucky" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "malang" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Unlucky

[Malang]
/ənləki/

adjective

1. Having or bringing misfortune

 • "Friday the 13th is an unlucky date"
  synonym:
 • unlucky
 • ,
 • luckless

1. Mengalami atau membawa musibah

 • "Jumaat ke-13 adalah tarikh yang tidak bernasib baik"
  sinonim:
 • malang
 • ,
 • tidak bernasib baik

2. Marked by or promising bad fortune

 • "Their business venture was doomed from the start"
 • "An ill-fated business venture"
 • "An ill-starred romance"
 • "The unlucky prisoner was again put in irons"- w.h.prescott
  synonym:
 • doomed
 • ,
 • ill-fated
 • ,
 • ill-omened
 • ,
 • ill-starred
 • ,
 • unlucky

2. Ditandai atau menjanjikan nasib buruk

 • "Usaha perniagaan mereka ditakdirkan sejak awal"
 • "Usaha perniagaan yang tidak bernasib baik"
 • "Percintaan yang tidak berbintang"
 • "Tahanan yang tidak bernasib baik itu lagi dimasukkan ke dalam besi" - w.h.prescott
  sinonim:
 • ditakdirkan
 • ,
 • malang
 • ,
 • tidak sihat
 • ,
 • tidak berbintang

Examples of using

Is it true that Japanese think four is an unlucky number?
Adakah benar bahawa orang Jepun menganggap empat adalah nombor yang tidak bernasib baik?
Is it true that Japanese think the number four is unlucky?
Adakah benar bahawa orang Jepun menganggap nombor empat tidak bernasib baik?
I'm unlucky.
Saya tidak bernasib baik.