Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undertaking" into Malay language

Terjemahan makna & definisi perkataan "aku janji" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Undertaking

[Aku janji]
/əndərtekɪŋ/

noun

1. Any piece of work that is undertaken or attempted

 • "He prepared for great undertakings"
  synonym:
 • undertaking
 • ,
 • project
 • ,
 • task
 • ,
 • labor

1. Sebarang kerja yang dijalankan atau dicuba

 • "Dia bersedia untuk usaha yang hebat"
  sinonim:
 • aku janji
 • ,
 • projek
 • ,
 • tugasan
 • ,
 • buruh

2. The trade of a funeral director

  synonym:
 • undertaking

2. Perdagangan pengarah pengebumian

  sinonim:
 • aku janji