Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thud" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "thud" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Thud

[Thud]
/θəd/

noun

1. A heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)

  synonym:
 • thump
 • ,
 • thumping
 • ,
 • clump
 • ,
 • clunk
 • ,
 • thud

1. Bunyi kusam berat ( seperti yang dibuat oleh kesan objek berat )

  sinonim:
 • gumpalan
 • ,
 • berdebar
 • ,
 • berdentum
 • ,
 • bogel

verb

1. Make a dull sound

 • "The knocker thudded against the front door"
  synonym:
 • thud
 • ,
 • thump

1. Buat bunyi kusam

 • "Ketukan berdebar di pintu depan"
  sinonim:
 • bogel
 • ,
 • gumpalan

2. Strike with a dull sound

 • "Bullets were thudding against the wall"
  synonym:
 • thud

2. Menyerang dengan suara yang membosankan

 • "Bullet berdebar di dinding"
  sinonim:
 • bogel

3. Make a noise typical of an engine lacking lubricants

  synonym:
 • crump
 • ,
 • thud
 • ,
 • scrunch

3. Membuat bunyi khas mesin yang kekurangan pelincir

  sinonim:
 • hancur
 • ,
 • bogel
 • ,
 • calar

Examples of using

I thought I heard a thud.
Saya fikir saya mendengar bunyi guruh.
The demon lord finally lost conciousness and fell to the floor with a thud.
Tuan iblis akhirnya kehilangan kesungguhan dan jatuh ke lantai dengan bunyi guruh.
I thought I heard a thud.
Saya fikir saya mendengar bunyi guruh.