Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Maksud terjemahan & definisi perkataan Solicitor ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Solicitor

/səlɪsətər/

noun

1. A petitioner who solicits contributions or trade or votes

  synonym:
 • solicitor
 • ,
 • canvasser

1. Pemohon yang meminta sumbangan atau perdagangan atau suara

  sinonim:
 • peguam cara
 • ,
 • kanvas

2. A british lawyer who gives legal advice and prepares legal documents

  synonym:
 • solicitor

2. Seorang peguam britain yang memberikan nasihat undang-undang dan menyediakan dokumen undang-undang

  sinonim:
 • peguam cara