Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sire" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "tuan" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Sire

[Tuanku]
/saɪər/

noun

1. A title of address formerly used for a man of rank and authority

  synonym:
 • sire

1. Tajuk alamat yang dahulunya digunakan untuk seorang lelaki berpangkat dan berwibawa

  sinonim:
 • tuan

2. The founder of a family

 • "Keep the faith of our forefathers"
  synonym:
 • forefather
 • ,
 • father
 • ,
 • sire

2. Pengasas sebuah keluarga

 • "Jaga iman nenek moyang kita"
  sinonim:
 • nenek moyang
 • ,
 • ayah
 • ,
 • tuan

3. Male parent of an animal especially a domestic animal such as a horse

  synonym:
 • sire

3. Ibu bapa lelaki haiwan terutamanya haiwan peliharaan seperti kuda

  sinonim:
 • tuan

verb

1. Make children

 • "Abraham begot isaac"
 • "Men often father children but don't recognize them"
  synonym:
 • beget
 • ,
 • get
 • ,
 • engender
 • ,
 • father
 • ,
 • mother
 • ,
 • sire
 • ,
 • generate
 • ,
 • bring forth

1. Buat anak

 • "Abraham memperanakkan ishak"
 • "Lelaki sering menjadi bapa kepada anak-anak tetapi tidak mengenalinya"
  sinonim:
 • melahirkan
 • ,
 • dapatkan
 • ,
 • memikat
 • ,
 • ayah
 • ,
 • ibu
 • ,
 • tuan
 • ,
 • menjana