Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sedimentary" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "sedimenary" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Sedimentary

[Yang berkeladak]
/sɛdəmɛntəri/

adjective

1. Resembling or containing or formed by the accumulation of sediment

 • "Sedimentary deposits"
  synonym:
 • sedimentary

1. Menyerupai atau mengandungi atau dibentuk oleh pengumpulan sedimen

 • "Deposit sedimen"
  sinonim:
 • sedimen

2. Produced by the action of water

  synonym:
 • aqueous
 • ,
 • sedimentary

2. Dihasilkan oleh tindakan air

  sinonim:
 • berair
 • ,
 • sedimen

Examples of using

I can only think of two examples of sedimentary rocks.
Saya hanya dapat memikirkan dua contoh batuan sedimen.