Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reunion" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "perjumpaan semula" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Reunion

[Reuni]
/riunjən/

noun

1. A party of former associates who have come together again

  synonym:
 • reunion

1. Pesta bekas rakan sekutu yang telah berkumpul semula

  sinonim:
 • perjumpaan semula

2. The act of coming together again

 • "Monetary unification precipitated the reunification of the german state in october 1990"
  synonym:
 • reunion
 • ,
 • reunification

2. Tindakan bersatu semula

 • "Penyatuan monetari memicu penyatuan semula negara jerman pada oktober 1990"
  sinonim:
 • perjumpaan semula
 • ,
 • penyatuan semula