Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quarantine" into Malay language

Terjemahan makna & definisi perkataan "kuarantin" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Quarantine

[Kuarantin]
/kwɔrəntin/

noun

1. Enforced isolation of patients suffering from a contagious disease in order to prevent the spread of disease

  synonym:
 • quarantine

1. Pengasingan paksa pesakit yang menghidap penyakit berjangkit bagi mengelakkan penularan penyakit

  sinonim:
 • kuarantin

2. Isolation to prevent the spread of infectious disease

  synonym:
 • quarantine

2. Pengasingan untuk mencegah penyebaran penyakit berjangkit

  sinonim:
 • kuarantin

verb

1. Place into enforced isolation, as for medical reasons

 • "My dog was quarantined before he could live in england"
  synonym:
 • quarantine

1. Letakkan ke dalam pengasingan paksa, atas sebab perubatan

 • "Anjing saya telah dikuarantin sebelum dia boleh tinggal di england"
  sinonim:
 • kuarantin