Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pretense" into Malay language

Terjemahan makna & definisi perkataan "berpura-pura" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Pretense

[Berpura-pura]
/pritɛns/

noun

1. The act of giving a false appearance

 • "His conformity was only pretending"
  synonym:
 • pretense
 • ,
 • pretence
 • ,
 • pretending
 • ,
 • simulation
 • ,
 • feigning

1. Perbuatan memberi rupa palsu

 • "Kepatuhannya hanya berpura-pura"
  sinonim:
 • berpura-pura
 • ,
 • simulasi

2. Pretending with intention to deceive

  synonym:
 • pretense
 • ,
 • pretence
 • ,
 • feigning
 • ,
 • dissembling

2. Berpura-pura dengan niat untuk menipu

  sinonim:
 • berpura-pura
 • ,
 • duke shpërndarë

3. Imaginative intellectual play

  synonym:
 • pretense
 • ,
 • pretence
 • ,
 • make-believe

3. Permainan intelektual imaginatif

  sinonim:
 • berpura-pura
 • ,
 • buat-buat

4. A false or unsupportable quality

  synonym:
 • pretension
 • ,
 • pretense
 • ,
 • pretence

4. Kualiti palsu atau tidak boleh disokong

  sinonim:
 • pretensi
 • ,
 • berpura-pura

5. An artful or simulated semblance

 • "Under the guise of friendship he betrayed them"
  synonym:
 • guise
 • ,
 • pretense
 • ,
 • pretence
 • ,
 • pretext

5. Kemiripan yang berseni atau simulasi

 • "Bertopengkan persahabatan dia mengkhianati mereka"
  sinonim:
 • samaran
 • ,
 • berpura-pura
 • ,
 • dalih