Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pottery" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "tembikar" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Pottery

[Tembikar]
/pɑtəri/

noun

1. Ceramic ware made from clay and baked in a kiln

  synonym:
 • pottery
 • ,
 • clayware

1. Barang seramik yang diperbuat daripada tanah liat dan dibakar dalam tanur

  sinonim:
 • tembikar
 • ,
 • barang tanah

2. The craft of making earthenware

  synonym:
 • pottery

2. Kerajinan membuat tembikar

  sinonim:
 • tembikar

3. A workshop where clayware is made

  synonym:
 • pottery

3. Bengkel di mana peralatan tanah liat dibuat

  sinonim:
 • tembikar