Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pernicious" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "memudaratkan" dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Pernicious

[Merosakkan]
/pərnɪʃəs/

adjective

1. Exceedingly harmful

  synonym:
 • baneful
 • ,
 • deadly
 • ,
 • pernicious
 • ,
 • pestilent

1. Sangat berbahaya

  sinonim:
 • memalukan
 • ,
 • mematikan
 • ,
 • merosakkan
 • ,
 • perosak

2. Working or spreading in a hidden and usually injurious way

 • "Glaucoma is an insidious disease"
 • "A subtle poison"
  synonym:
 • insidious
 • ,
 • pernicious
 • ,
 • subtle

2. Bekerja atau merebak dengan cara yang tersembunyi dan biasanya memudaratkan

 • "Glaukoma adalah penyakit berbahaya"
 • "Racun halus"
  sinonim:
 • menipu
 • ,
 • merosakkan
 • ,
 • halus