Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ox" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "ox" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Ox

[Lembu]
/ɑks/

noun

1. An adult castrated bull of the genus bos

 • Especially bos taurus
  synonym:
 • ox

1. Lembu jantan dewasa dari genus bos

 • Terutamanya bos taurus
  sinonim:
 • lembu

2. Any of various wild bovines especially of the genera bos or closely related bibos

  synonym:
 • ox
 • ,
 • wild ox

2. Mana-mana pelbagai lembu liar terutamanya genera bos atau bibos yang berkait rapat

  sinonim:
 • lembu
 • ,
 • lembu liar

Examples of using

An old ox makes straight furrows
Seekor lembu tua membuat alur lurus
Strong as an ox.
Kuat seperti lembu.
From the old ox, the young one learns to plow.
Dari lembu tua, yang muda belajar membajak.