Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heaving" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "berombak" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Heaving

[Tenunan]
/hivɪŋ/

noun

1. An upward movement (especially a rhythmical rising and falling)

 • "The heaving of waves on a rough sea"
  synonym:
 • heave
 • ,
 • heaving

1. Pergerakan ke atas ( terutamanya irama naik dan turun )

 • "Menenun ombak di laut bergelora"
  sinonim:
 • mengendur

2. Breathing heavily (as after exertion)

  synonym:
 • panting
 • ,
 • heaving

2. Bernafas berat ( selepas bersenam )

  sinonim:
 • terengah-engah
 • ,
 • mengendur

3. The act of lifting something with great effort

  synonym:
 • heave
 • ,
 • heaving

3. Tindakan mengangkat sesuatu dengan usaha yang tinggi

  sinonim:
 • mengendur

4. Throwing something heavy (with great effort)

 • "He gave it a mighty heave"
 • "He was not good at heaving passes"
  synonym:
 • heave
 • ,
 • heaving

4. Membuang sesuatu yang berat ( dengan usaha yang hebat )

 • "Dia memberikannya hebat"
 • "Dia tidak pandai mengangkat hantaran"
  sinonim:
 • mengendur