Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hardheaded" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "berkepala keras" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Hardheaded

[Keras kepala]
/hɑrdhɛdɪd/

adjective

1. Unreasonably rigid in the face of argument or entreaty or attack

  synonym:
 • hardheaded
 • ,
 • mulish

1. Tidak masuk akal dalam menghadapi hujah atau permintaan atau serangan

  sinonim:
 • keras kepala
 • ,
 • murung

2. Guided by practical experience and observation rather than theory

 • "A hardheaded appraisal of our position"
 • "A hard-nosed labor leader"
 • "Completely practical in his approach to business"
 • "Not ideology but pragmatic politics"
  synonym:
 • hardheaded
 • ,
 • hard-nosed
 • ,
 • practical
 • ,
 • pragmatic

2. Dipandu oleh pengalaman dan pemerhatian praktikal dan bukannya teori

 • "Penilaian keras terhadap kedudukan kita"
 • "Pemimpin buruh yang keras hati"
 • "Sepenuhnya praktikal dalam pendekatannya dalam perniagaan"
 • "Bukan ideologi tetapi politik pragmatik"
  sinonim:
 • keras kepala
 • ,
 • hidung keras
 • ,
 • praktikal
 • ,
 • pragmatik