Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gull" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "lembu jantan" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Gull

[Burung camar]
/gəl/

noun

1. A person who is gullible and easy to take advantage of

  synonym:
 • chump
 • ,
 • fool
 • ,
 • gull
 • ,
 • mark
 • ,
 • patsy
 • ,
 • fall guy
 • ,
 • sucker
 • ,
 • soft touch
 • ,
 • mug

1. Orang yang mudah tertipu dan mudah dimanfaatkan

  sinonim:
 • bongkok
 • ,
 • bodoh
 • ,
 • burung camar
 • ,
 • tanda
 • ,
 • patsy
 • ,
 • lelaki jatuh
 • ,
 • penyedut
 • ,
 • sentuhan lembut
 • ,
 • cawan

2. Mostly white aquatic bird having long pointed wings and short legs

  synonym:
 • gull
 • ,
 • seagull
 • ,
 • sea gull

2. Kebanyakannya burung akuatik putih yang mempunyai sayap runcing panjang dan kaki pendek

  sinonim:
 • burung camar
 • ,
 • camar
 • ,
 • burung camar laut

verb

1. Make a fool or dupe of

  synonym:
 • fool
 • ,
 • gull
 • ,
 • befool

1. Buat bodoh atau bodoh

  sinonim:
 • bodoh
 • ,
 • burung camar

2. Fool or hoax

 • "The immigrant was duped because he trusted everyone"
 • "You can't fool me!"
  synonym:
 • gull
 • ,
 • dupe
 • ,
 • slang
 • ,
 • befool
 • ,
 • cod
 • ,
 • fool
 • ,
 • put on
 • ,
 • take in
 • ,
 • put one over
 • ,
 • put one across

2. Bodoh atau tipuan

 • "Pendatang itu ditipu kerana dia mempercayai semua orang"
 • "Anda tidak boleh menipu saya!"
  sinonim:
 • burung camar
 • ,
 • penipuan
 • ,
 • gaul
 • ,
 • bodoh
 • ,
 • kod
 • ,
 • memakai
 • ,
 • ambil
 • ,
 • letakkan satu