Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flower" into Malay language

Terjemahan makna & definisi perkataan "bunga" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Flower

[Bunga]
/flaʊər/

noun

1. A plant cultivated for its blooms or blossoms

  synonym:
 • flower

1. Tumbuhan yang ditanam untuk bunga atau bunganya

  sinonim:
 • bunga

2. Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts

  synonym:
 • flower
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom

2. Organ pembiakan tumbuhan angiosperma terutamanya yang mempunyai bahagian yang menonjol atau berwarna-warni

  sinonim:
 • bunga
 • ,
 • mekar
 • ,
 • berbunga

3. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

3. Tempoh kemakmuran atau produktiviti terbesar

  sinonim:
 • bunga
 • ,
 • perdana
 • ,
 • puncak
 • ,
 • zaman kegemilangan
 • ,
 • mekar
 • ,
 • berbunga
 • ,
 • shkëlqim
 • ,
 • siram

verb

1. Produce or yield flowers

 • "The cherry tree bloomed"
  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • flower

1. Menghasilkan atau menghasilkan bunga

 • "Pokok ceri mekar"
  sinonim:
 • mekar
 • ,
 • berbunga
 • ,
 • bunga

Examples of using

The flower is red.
Bunganya berwarna merah.
The flower withered for lack of water.
Bunga itu layu kerana kekurangan air.
Pin the flower on your lapel.
Sematkan bunga pada lapel anda.