Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fiery" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "fiery" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Fiery

[Berapi-api]
/faɪəri/

adjective

1. Characterized by intense emotion

 • "Ardent love"
 • "An ardent lover"
 • "A fervent desire to change society"
 • "A fervent admirer"
 • "Fiery oratory"
 • "An impassioned appeal"
 • "A torrid love affair"
  synonym:
 • ardent
 • ,
 • fervent
 • ,
 • fervid
 • ,
 • fiery
 • ,
 • impassioned
 • ,
 • perfervid
 • ,
 • torrid

1. Dicirikan oleh emosi yang kuat

 • "Cinta yang susah"
 • "Kekasih yang bersemangat"
 • "Keinginan yang kuat untuk mengubah masyarakat"
 • "Pengagum yang sungguh-sungguh"
 • "Pidato berapi"
 • "Rayuan tanpa belas kasihan"
 • "Hubungan cinta yang teruk"
  sinonim:
 • bersemangat
 • ,
 • bersungguh-sungguh
 • ,
 • gementar
 • ,
 • berapi-api
 • ,
 • tanpa belas kasihan
 • ,
 • sempurna
 • ,
 • siksaan

2. Like or suggestive of fire

 • "A fiery desert wind"
 • "An igneous desert atmosphere"
  synonym:
 • fiery
 • ,
 • igneous

2. Suka atau menunjukkan api

 • "Angin gurun yang berapi-api"
 • "Suasana padang pasir yang menyala"
  sinonim:
 • berapi-api
 • ,
 • tidak betul

3. Very intense

 • "A fiery temper"
 • "Flaming passions"
  synonym:
 • fiery
 • ,
 • flaming

3. Sangat kuat

 • "Kemarahan yang berapi-api"
 • "Semangat menyala"
  sinonim:
 • berapi-api
 • ,
 • menyala