Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fairness" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "keadilan" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Fairness

[Keadilan]
/fɛrnəs/

noun

1. Conformity with rules or standards

 • "The judge recognized the fairness of my claim"
  synonym:
 • fairness
 • ,
 • equity

1. Pematuhan dengan peraturan atau piawaian

 • "Hakim menyedari kewajaran tuntutan saya"
  sinonim:
 • keadilan
 • ,
 • ekuiti

2. Ability to make judgments free from discrimination or dishonesty

  synonym:
 • fairness
 • ,
 • fair-mindedness
 • ,
 • candor
 • ,
 • candour

2. Kemampuan untuk membuat penilaian bebas dari diskriminasi atau ketidakjujuran

  sinonim:
 • keadilan
 • ,
 • berfikiran adil
 • ,
 • kepujian
 • ,
 • gula-gula

3. The property of having a naturally light complexion

  synonym:
 • paleness
 • ,
 • blondness
 • ,
 • fairness

3. Sifat mempunyai kulit yang ringan secara semula jadi

  sinonim:
 • pucat
 • ,
 • berambut perang
 • ,
 • keadilan

4. The quality of being good looking and attractive

  synonym:
 • comeliness
 • ,
 • fairness
 • ,
 • loveliness
 • ,
 • beauteousness

4. Kualiti tampan dan menarik

  sinonim:
 • keselesaan
 • ,
 • keadilan
 • ,
 • keindahan
 • ,
 • kegembiraan