Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "effectiveness" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "keberkesanan" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Effectiveness

[Keberkesanan]
/ɪfɛktɪvnəs/

noun

1. Power to be effective

 • The quality of being able to bring about an effect
  synonym:
 • effectiveness
 • ,
 • effectivity
 • ,
 • effectualness
 • ,
 • effectuality

1. Kuasa menjadi berkesan

 • Kualiti dapat membawa kesan
  sinonim:
 • keberkesanan

2. Capacity to produce strong physiological or chemical effects

 • "The toxin's potency"
 • "The strength of the drinks"
  synonym:
 • potency
 • ,
 • effectiveness
 • ,
 • strength

2. Keupayaan untuk menghasilkan kesan fisiologi atau kimia yang kuat

 • "Kekuatan toksin"
 • "Kekuatan minuman"
  sinonim:
 • potensi
 • ,
 • keberkesanan
 • ,
 • kekuatan