Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "complimentary" into Malay language

Terjemahan makna & definisi perkataan "percuma" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Complimentary

[Percuma]
/kɑmpləmɛntəri/

adjective

1. Conveying or resembling a compliment

 • "A complimentary remark"
  synonym:
 • complimentary

1. Menyampaikan atau menyerupai pujian

 • "Kenyataan percuma"
  sinonim:
 • percuma

2. Costing nothing

 • "Complimentary tickets"
 • "Free admission"
  synonym:
 • complimentary
 • ,
 • costless
 • ,
 • free
 • ,
 • gratis(p)
 • ,
 • gratuitous

2. Tiada kos

 • "Tiket percuma"
 • "Kemasukan percuma"
  sinonim:
 • percuma
 • ,
 • tanpa kos
 • ,
 • percuma(p)
 • ,
 • tidak berfaedah