Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clunk" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "clunk" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Clunk

[Ketul]
/kləŋk/

noun

1. A heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)

  synonym:
 • thump
 • ,
 • thumping
 • ,
 • clump
 • ,
 • clunk
 • ,
 • thud

1. Bunyi kusam berat ( seperti yang dibuat oleh kesan objek berat )

  sinonim:
 • gumpalan
 • ,
 • berdebar
 • ,
 • berdentum
 • ,
 • bogel

verb

1. Make or move along with a sound as of a horse's hooves striking the ground

  synonym:
 • clop
 • ,
 • clump
 • ,
 • clunk
 • ,
 • plunk

1. Membuat atau bergerak bersama dengan suara seperti kuku kuda yang menyerang tanah

  sinonim:
 • berpaut
 • ,
 • gumpalan
 • ,
 • berdentum
 • ,
 • memetik