Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chute" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "chute" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Chute

[Peluncuran]
/ʃut/

noun

1. Rescue equipment consisting of a device that fills with air and retards your fall

  synonym:
 • parachute
 • ,
 • chute

1. Peralatan penyelamat yang terdiri daripada alat yang memenuhi udara dan melambatkan kejatuhan anda

sinonim:
 • payung terjun,
 • pelongsor

2. Sloping channel through which things can descend

  synonym:
 • chute
 • ,
 • slide
 • ,
 • slideway
 • ,
 • sloping trough

2. Saluran miring di mana perkara boleh turun

sinonim:
 • pelongsor,
 • slaid,
 • jalan masuk,
 • palung landai

verb

1. Jump from an airplane and descend with a parachute

  synonym:
 • chute
 • ,
 • parachute
 • ,
 • jump

1. Melompat dari kapal terbang dan turun dengan payung terjun

sinonim:
 • pelongsor,
 • payung terjun,
 • melompat