Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carefree" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "cuai" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Carefree

[Riang]
/kɛrfri/

adjective

1. Free of trouble and worry and care

 • "The carefree joys of childhood"
 • "Carefree millionaires, untroubled financially"
  synonym:
 • carefree
 • ,
 • unworried

1. Bebas dari masalah dan bimbang dan penjagaan

 • "Kegembiraan riang masa kecil"
 • "Jutawan riang, tidak bermasalah secara kewangan"
  sinonim:
 • riang
 • ,
 • tidak berkahwin

2. Cheerfully irresponsible

 • "Carefree with his money"
 • "Freewheeling urban youths"
 • "Had a harum-scarum youth"
  synonym:
 • carefree
 • ,
 • devil-may-care
 • ,
 • freewheeling
 • ,
 • happy-go-lucky
 • ,
 • harum-scarum
 • ,
 • slaphappy

2. Tidak bertanggungjawab secara ceria

 • "Berhati-hati dengan wangnya"
 • "Memperoleh belia bandar"
 • "Mempunyai pemuda harum-scarum"
  sinonim:
 • riang
 • ,
 • syaitan-mungkin-menjaga
 • ,
 • bebas
 • ,
 • gembira-go-bertuah
 • ,
 • harum-sarkas
 • ,
 • menampar gembira