Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Maksud terjemahan & definisi perkataan Canary ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Canary

/kənɛri/

noun

1. Someone acting as an informer or decoy for the police

  synonym:
 • fink
 • ,
 • snitch
 • ,
 • snitcher
 • ,
 • stoolpigeon
 • ,
 • stool pigeon
 • ,
 • stoolie
 • ,
 • sneak
 • ,
 • sneaker
 • ,
 • canary

1. Seseorang yang bertindak sebagai pemberi maklumat atau umpan untuk polis

  sinonim:
 • kerutan
 • ,
 • mengendur
 • ,
 • peragut
 • ,
 • najis
 • ,
 • merpati najis
 • ,
 • najis
 • ,
 • menyelinap
 • ,
 • kasut
 • ,
 • kenari

2. A female singer

  synonym:
 • canary

2. Penyanyi wanita

  sinonim:
 • kenari

3. A moderate yellow with a greenish tinge

  synonym:
 • canary yellow
 • ,
 • canary

3. Kuning sederhana dengan warna kehijauan

  sinonim:
 • kuning kenari
 • ,
 • kenari

4. Any of several small old world finches

  synonym:
 • canary
 • ,
 • canary bird

4. Mana-mana daripada beberapa sirip dunia lama yang kecil

  sinonim:
 • kenari
 • ,
 • burung kenari

adjective

1. Having the color of a canary

 • Of a light to moderate yellow
  synonym:
 • canary
 • ,
 • canary-yellow

1. Mempunyai warna kenari

 • Kuning muda hingga sederhana
  sinonim:
 • kenari
 • ,
 • kenari-kuning

Examples of using

My canary was killed by a cat.
Kenari saya dibunuh oleh seekor kucing.
A canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
Kenari adalah burung kecil dan kadang-kadang orang menyimpannya sebagai haiwan kesayangan.