Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "xi" into Latvian language

Vārda "xi" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Xi

[Xi]
/ʃi/

noun

1. The cardinal number that is the sum of ten and one

  synonym:
 • eleven
 • ,
 • 11
 • ,
 • XI

1. Kardināls skaitlis, kas ir desmit un viena summa

  sinonīms:
 • vienpadsmit
 • ,
 • 11
 • ,
 • XI

2. The 14th letter of the greek alphabet

  synonym:
 • xi

2. Grieķu alfabēta 14. burts

  sinonīms:
 • xi

adjective

1. Being one more than ten

  synonym:
 • eleven
 • ,
 • 11
 • ,
 • xi

1. Būt vienam vairāk nekā desmit

  sinonīms:
 • vienpadsmit
 • ,
 • 11
 • ,
 • xi