Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "written" into Latvian language

Vārda "rakstīts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Written

[Rakstīts]
/rɪtən/

adjective

1. Set down in writing in any of various ways

 • "Written evidence"
  synonym:
 • written

1. Rakstiski noteikts jebkurā no dažādiem veidiem

 • "Rakstiski pierādījumi"
  sinonīms:
 • rakstījis

2. Systematically collected and written down

 • "Written laws"
  synonym:
 • written

2. Sistemātiski savākts un pierakstīts

 • "Rakstītie likumi"
  sinonīms:
 • rakstījis

3. Written as for a film or play or broadcast

  synonym:
 • scripted
 • ,
 • written

3. Rakstīts kā filmai, lugai vai pārraidei

  sinonīms:
 • skripts
 • ,
 • rakstījis

Examples of using

Was this letter written by Mary?
Vai šo vēstuli rakstīja Marija?
Please file a written request.
Lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu.
Paper is patient. There may pass a long time from the planning stage till the execution of a project. Not everything agreed on paper will be respected and accomplished. There is much written down what is wrong.
Papīrs ir pacietīgs. No plānošanas stadijas līdz projekta izpildei var paiet ilgs laiks. Ne viss, par ko panākta vienošanās uz papīra, tiks ievērots un paveikts. Ir daudz pierakstīts, kas ir nepareizi.