Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wrench" into Latvian language

Vārda "franču" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Wrench

[Atslēga]
/rɛnʧ/

noun

1. A sharp strain on muscles or ligaments

 • "The wrench to his knee occurred as he fell"
 • "He was sidelined with a hamstring pull"
  synonym:
 • wrench
 • ,
 • twist
 • ,
 • pull

1. Ass spriedze muskuļiem vai saišu

 • "Uzgriežņu atslēga uz viņa ceļgalu notika, kad viņš nokrita"
 • "Viņš tika atstāts malā ar šķiņķa vilkšanu"
  sinonīms:
 • uzgriežņu atslēga
 • ,
 • vērpjot
 • ,
 • velc

2. A jerky pulling movement

  synonym:
 • twist
 • ,
 • wrench

2. Saraustīta vilkšanas kustība

  sinonīms:
 • vērpjot
 • ,
 • uzgriežņu atslēga

3. A hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt

  synonym:
 • wrench
 • ,
 • spanner

3. Rokas rīks, ko izmanto, lai turētu vai savītu riekstu vai skrūvi

  sinonīms:
 • uzgriežņu atslēga
 • ,
 • spanneris

verb

1. Twist or pull violently or suddenly, especially so as to remove (something) from that to which it is attached or from where it originates

 • "Wrench a window off its hinges"
 • "Wrench oneself free from somebody's grip"
 • "A deep sigh was wrenched from his chest"
  synonym:
 • wrench
 • ,
 • twist

1. Vērpjot vai vilkt vardarbīgi vai pēkšņi, it īpaši, lai noņemtu ( kaut ko ) no tā, uz kuru tas ir pievienots, vai no kurienes tas cēlies

 • "Uzgriež logu no eņģēm"
 • "Satriecies bez kāda saķeršanās"
 • "Dziļā nopūta bija no viņa krūtīm"
  sinonīms:
 • uzgriežņu atslēga
 • ,
 • vērpjot

2. Make a sudden twisting motion

  synonym:
 • wrench

2. Veikt pēkšņu twisting kustību

  sinonīms:
 • uzgriežņu atslēga

3. Twist and compress, as if in pain or anguish

 • "Wring one's hand"
  synonym:
 • wring
 • ,
 • wrench

3. Vērpjot un saspiest, it kā sāpēs vai ciešanas

 • "Viļņa roka"
  sinonīms:
 • griešana
 • ,
 • uzgriežņu atslēga

4. Twist suddenly so as to sprain

 • "Wrench one's ankle"
 • "The wrestler twisted his shoulder"
 • "The hikers sprained their ankles when they fell"
 • "I turned my ankle and couldn't walk for several days"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • sprain
 • ,
 • wrench
 • ,
 • turn
 • ,
 • wrick
 • ,
 • rick

4. Pēkšņi vērpjot, lai sastieptu

 • "Uzgriežņu atslēga ir potīte"
 • "Kaušķulis savijis plecu"
 • "Čikeri sastiepās potītes, kad nokrita"
 • "Es pagriezu potīti un vairākas dienas nevarēju staigāt"
  sinonīms:
 • vērpjot
 • ,
 • sastiepums
 • ,
 • uzgriežņu atslēga
 • ,
 • pagriezties
 • ,
 • triks
 • ,
 • riks

Examples of using

Hand me the wrench.
Nododiet man uzgriežņu atslēgu.
Hand me the wrench.
Nododiet man uzgriežņu atslēgu.