Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wrapped" into Latvian language

Vārda "iesaiņots" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Wrapped

[Iesaiņots]
/ræpt/

adjective

1. Covered with or as if with clothes or a wrap or cloak

 • "Leaf-clothed trees"
 • "Fog-cloaked meadows"
 • "A beam draped with cobwebs"
 • "Cloud-wrapped peaks"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • clothed
 • ,
 • draped
 • ,
 • mantled
 • ,
 • wrapped

1. Pārklāts ar vai it kā ar drēbēm vai iesaiņojumu vai apmetni

 • "Līkšķermenēti koki"
 • "Piespiestu pļavas"
 • "Taiss, kas iztukšots ar bruģvebiem"
 • "Klouda iesaiņotās virsotnes"
  sinonīms:
 • aizsērējis
 • ,
 • apģērbts
 • ,
 • iztukšots
 • ,
 • mantiņa
 • ,
 • iesaiņots

2. Giving or marked by complete attention to

 • "That engrossed look or rapt delight"
 • "Then wrapped in dreams"
 • "So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred"- walter de la mare
 • "Rapt with wonder"
 • "Wrapped in thought"
  synonym:
 • captive
 • ,
 • absorbed
 • ,
 • engrossed
 • ,
 • enwrapped
 • ,
 • intent
 • ,
 • wrapped

2. Pievēršot vai atzīmējot ar pilnīgu uzmanību

 • "Kas izraisīja izskatu vai raptu prieku"
 • "Tad iesaiņots sapņos"
 • "Tāds nodoms šim fantastiskajam ... stāstījumam, ka viņa diez vai maisa" - valters de la mare
 • "Trapt ar brīnumu"
 • "Apgrūda domās"
  sinonīms:
 • nebrīvē
 • ,
 • absorbēts
 • ,
 • aizrāvās
 • ,
 • apvilkts
 • ,
 • nodoms
 • ,
 • iesaiņots

3. Enclosed securely in a covering of paper or the like

 • "Gaily wrapped gifts"
  synonym:
 • wrapped

3. Droši norobežots papīra vai tamlīdzīgu apvalkā

 • "Smagi iesaiņotas dāvanas"
  sinonīms:
 • iesaiņots

Examples of using

She wrapped the present in paper.
Viņa iesaiņoja tagadni papīrā.
I'd like to have that gift wrapped.
Es gribētu, lai šī dāvana būtu iesaiņota.
On May 100, a young Japanese couple was arrested after their one-year-old baby was found wrapped in a plastic bag and dumped in a gutter.
100. maijā tika arestēts jauns japāņu pāris pēc tam, kad viņu vienu gadu vecais bērniņš tika atrasts iesaiņots plastmasas maisiņā un izmests notekcaurulē.