Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "withstand" into Latvian language

Vārda "atturēties" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Withstand

[Izturēt]
/wɪθstænd/

verb

1. Resist or confront with resistance

 • "The politician defied public opinion"
 • "The new material withstands even the greatest wear and tear"
 • "The bridge held"
  synonym:
 • defy
 • ,
 • withstand
 • ,
 • hold
 • ,
 • hold up

1. Pretoties vai stāties pretī pretestībai

 • "Politiķis nepakļāvās sabiedriskajai domai"
 • "Jaunais materiāls iztur pat vislielāko nolietojumu"
 • "Tilts turējās"
  sinonīms:
 • izaicināt
 • ,
 • izturēt
 • ,
 • turēt
 • ,
 • turies

2. Stand up or offer resistance to somebody or something

  synonym:
 • resist
 • ,
 • hold out
 • ,
 • withstand
 • ,
 • stand firm

2. Piecelieties vai izrādiet pretestību kādam vai kaut kam

  sinonīms:
 • pretoties
 • ,
 • turies
 • ,
 • izturēt
 • ,
 • stāviet stingri

Examples of using

Robots can withstand dangerous conditions.
Roboti var izturēt bīstamus apstākļus.